Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán biệt thự Chateau Villas- Phú Mỹ Hưng Quận 7

-Tên Dự Án: BĐS Phú Mỹ Hưng
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền/ liên kế/ biệt thự Hưng Gia 1,2,3,4, 5, Hưng Phước 1,2,3,4, Hưng Thái 1,2 – Khu Giải Trí Phú Mỹ Hưng Quận 7

-Tên Dự Án: BĐS Phú Mỹ Hưng
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền/ liên kế/ biệt thự Khu Nam Viên Phú Mỹ Hưng Quận 7

-Tên Dự Án: BĐS Phú Mỹ Hưng
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền/ liên kế/ biệt thự Khu Cảnh Đồi Phú Mỹ Hưng Quận 7

-Tên Dự Án: BĐS Phú Mỹ Hưng
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

XEM DƯỚI

【Bảng giá thị trường năm 2023】Bán đất nền/ liên kế/ biệt thự Mỹ Giang 1,2- Khu Kênh Đào Phú Mỹ Hưng Quận 7

-Tên Dự Án: BĐS Phú Mỹ Hưng
-Diện Tích : ...................................
-Mã số BĐS :.................................

MỨC GIÁ

xxx

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

129 căn biệt thự Chateau Villas PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-Chủ đầu tư : Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng (Liên doanh giữa Tập Đoàn CT&D và Cty TNHH Tân Thuận)

192 đất nền biệt thự Nam Thông 1,2,3 PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Nam Thông 1: tọa lạc S20 Khu NamViên Phú Mỹ Hưng Quận 7

104 biệt thự Mỹ Phú 1,2 PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Mỹ Phú 1 : tọa lạc S9 Khu NamViên Phú Mỹ Hưng Quận 7

218 biệt thự Mỹ Thái 1,2,3 PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Mỹ Thái 1 : tọa lạc S14 và S20 Khu NamViên Phú Mỹ Hưng Quận 7

65 biệt thự Nam Đô PMH Quận 7


THÔNG TIN SƠ LƯỢC:

Khu dân cư Nam Đô : Khu NamViên Phú Mỹ Hưng Quận 7

106 biệt thự Mỹ Gia 1,2 PMH Quận 7


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Mỹ Gia 1 : tọa lạc S5 Khu NamViên Phú Mỹ Hưng Quận 7

60 biệt thự Mỹ Văn 1,2 PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Mỹ Văn : tọa lạc S1-1 Khu NamViên Phú Mỹ Hưng Quận 7

132 biệt thự Mỹ Giang 1,2 PMH Quận 7


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

  • Khu phố Mỹ Giang 1&2 tọa lạc trên 2 lô đất CN7 & CN8 của khu Kênh Đào - Một trong 8 khu chức năng của PMH. Trên diện tích khuôn viên 2 lô đất 51,645m2, liên doanh này triển khai 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 dành 21,030m2 đất cho 2 dự án biệt thự Mỹ Giang 1&2, phần đất còn lại khoảng 20,455m2 dành phát triển nhà trung tầng ở giai đoạn 2, diện tích đất đường nội khu là 10,170m2. 

46 biệt thự Mỹ Hào PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-Chủ đầu tư : Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng (Liên doanh giữa Tập Đoàn CT&D và Cty TNHH Tân Thuận)

53 liên kế/ biệt thự xây sẵn Mỹ Hưng PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-Chủ đầu tư : Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng (Liên doanh giữa Tập Đoàn CT&D và Cty TNHH Tân Thuận)

99 biệt thự Phú Gia PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-Chủ đầu tư : Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng (Liên doanh giữa Tập Đoàn CT&D và Cty TNHH Tân Thuận)

83 biệt thự Mỹ Tú 1,2,3 PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Mỹ Tú 1:

-Vị trí dự án : nằm trong Khu Cảnh Đồi Phú Mỹ Hưng Quận 7 có 4 mặt tiền đường :

46 biệt thự Mỹ Quang PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

-Chủ đầu tư : Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng (Liên doanh giữa Tập Đoàn CT&D và Cty TNHH Tân Thuận)

115 liên kê/ biệt thự Nam Quang 1,2 PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Nam Quang 1 : nằm trong Khu Cảnh Đồi Phú Mỹ Hưng Quận 7 có 4 mặt tiền đường :

126 biệt thự Mỹ Kim 1,2,3 PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Mỹ Kim 1 :

-Vị trí dự án : nằm trong Khu Cảnh Đồi Phú Mỹ Hưng Quận 7 có 4 mặt tiền đường :

175 liên kế/ biệt thự Nam Long 1,2,3 PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Nam Long 1 : nằm trong Khu Cảnh Đồi Phú Mỹ Hưng Quận 7 có 4 mặt tiền đường :

178 liên kế/ biệt thự Nam Thiên 1,2,3 PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Nam Thiên 1 :  nằm trong Khu Cảnh Đồi Phú Mỹ Hưng Quận 7 có 4 mặt tiền đường :

360 đất nền/ liên kế Hưng Phước 1,2,3,4 PMH Quận 7


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Hưng Phước 1 :  nằm trong Khu Văn Hóa Giải Trí Phú Mỹ Hưng

240 liên kế Mỹ Toàn 1,2,3 PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư  Mỹ Toàn 1 : Gồm 74 nhà phố xây sẵn, nền nhà phố và biệt thự phố vườn, Mặt tiền Nguyễn Văn Linh

184 biệt thự Hưng Thái 1,2 PMH Quận 7


THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Hưng Thái 1 : nằm trong Khu Văn Hóa Giải Trí Phú Mỹ Hưng

425 đất nền/liên kế biệt thự Hưng Gia 1,2,3,4,5 PMH Quận 7

THÔNG TIN SƠ LƯỢC :

Khu dân cư Hưng Gia 1 : nằm trong Khu Văn Hóa Giải Trí Phú Mỹ Hưng